Nitrogen Generator

Nitrogen Generator

  
           “Infinity Nitrogen Generator” เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศภายใต้ยี่ห้อ “อินฟินิตี้” พวกเราภูมิใจในสินค้าที่ผลิต และออกแบบโดยวิศวกรไทย เพื่อเหมาะกับสภาพแวดล้อม และลักษณะใช้งานของคนไทยสะดวก รวดเร็ว ลงทุนต่า และลดต้นทุนในการผลิตได้ ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...
โปรดติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ได้รับ
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2554
ผลงานที่ส่ง: การใช้ก๊าซไนโตรเจนกาจัดแมลงในข้าวสาร
รางวัลที่ได้:
รางวัลพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรม
โดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen
การประกวดรางวัล
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจำปี 2552
ผลงานที่ส่ง:
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ
รางวัลที่ได้:
รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen
การประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประจำปี 2552
ผลงานที่ส่ง :
เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจากอากาศ
พร้อมส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้
สำหรับปรับค่าความบริสุทธิ์
รางวัลที่ได้ : รางวัลที่ ชมเชย ประเภทบุคลากรด้านงานวิจัยพัฒนา
โดย สำนักวิจัยและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen

การประกวดรางวัลเทคโนโลยี เครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2552
ผลงานที่ส่ง:
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ
รางวัลที่ได้: รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

          บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ตั้งขึ้นในปี 2538 ด้วยวิสัยทัศเรื่องการผลิตพลังงานใหม่ เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานในประเทศไทย เราเชี่ยวชาญในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน และออกซิเจนจากน้ำด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ก๊าซผสมดังกล่าวสามารถจุดติดไฟ และนำไปใช้ทดแทนก๊าซเชื้อเพลิง แอลพีจี และน้ำมันได้ในบางส่วนของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น เรายังเชี่ยวชาญในการแยกก๊าซไนโตรเจนจากอากาศด้วยเทคนิคการดูดซับแบบสลับ ซึ่งก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม และการผลิต เพื่อใช้เองโดยไม่ต้องซื้อก๊าซไนโตรเจนมาใช้นั้น เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งก๊าซได้ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด จึงเติบโตมาด้วยการผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า และสิ่งแวดล้อม
 สินค้าหลักของเรา
     1. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการดูดซับแบบสลับ
          • เครื่องผลิตและออกแบบโดยคนไทย
          • เครื่องใช้ งานง่าย และสะดวก
      2. เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ ด้วยปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี
          • ก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ผลิตได้สามารถใช้ทดดแทนเชื้อเพลิงแอลพีจี
          • ก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ไม่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
      3. เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจากอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการดูดซับแบบสลับ เหมาะสำหรับ
          • โรงพยาบาล
          • เลี้ยงปลา-กุ้ง และสัตว์น้ำ
          • เป่าและขึ้นรูปแก้ว
          • ช่วยเพิ่มความร้อนในการเผาไหม้
      4. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เหมาะสำหรับ
          • ปศุสัตว์
          • คลังเก็บสินค้า
          • โรงเกษตร โรงเรือนปลูกผัก
          • โรงงานผลิต
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen สินค้าที่ได้รับ CE
1. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
2. เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน
3. เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen ทุนวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมแห่งขาติ
1. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
2. การใช้ก๊าซไนโตรเจนกำจัดแมลงในข้าวสาร
3. เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบจากสถาบันไฟฟ้า
1. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
2. เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน
3. เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. เครื่องกำจัดเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์
 
 
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen โครงการร่วมกับสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรการดูดซับแบบสลับ (PSA)
2. เครืองผลิตก๊าซออกซิเจน
3. เครื่องทดสอบความหนาแน่นของการใส่เพชรพลอย
4. เครื่องบำบัดน้ำ
Nitrogenthai.com - Nitrogen, N2, Ozygen ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน
2. เครื่องทดสอบความหนาแน่นของการใส่เพชรพลอย
3. เครื่องบำบัดน้ำ
 
Siam Water Flame Co.,Ltd
107-107/1 Sudprasert Rd,(left) Bangkhol, Bangkholame, Bangkok 10120
Tel. (662)-6885511 Fax. (662)-6886665
Copyright 2012, Siam Water Flame Co., Ltd, All rights reserved.
SiteMap
Designed by HelloPat.com